Pomoc prawna

 

POMOC PRAWNA Z RAMIENIA FUNDACJI

 

MACIEJ BARAN, adwokat, wolontariusz,  

 

Adwokat Maciej Baran świadczy darmową pomoc prawną w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 

Zgodnie z treścią art. 3.1. przedmiotowej ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, chcesz zasięgnąć porady specjalisty nasz adwokat 
pełni dyżur telefoniczny pod numerem

+48 500 680 782

w każdy poniedziałek w godzinach 17:30-18:30 
oraz jest dostępny pod adresem mailowym
maciejbaran@onet.pl 

 


Aktualności

KOLEJNI UCZESTNICZY KONKURSU WOLONTARIAT ROKU 2018 POKAZALI KLASĘ

WYREMONTOWALI MIESZKANIE SOCJALNE DLA SWOJEGO KOLEGI Z PRACY Grudzień to magiczny czas, ze względu na to, że to czas przedświąteczny. Dla Ekipy ze... więcej »
Zobacz wszystkie aktualności »